(1)
Yunia, A.; Pinariya, J. M. Rumah Kreatif Dan Inovasi Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Muara Bahari. jsvt 2019, 1, 25-39.